vị trí tránh đặt bếp

Ở những vị trí nào thì cần tránh khi đặt bếp

20161019110438-4841 Cửa phòng bếp đối diện với bếp nấu. Bếp nấu kỵ gió, bởi gió dễ làm cho lửa tắt mà lại không giữ được tài khí, cho nên đối diện với cửa sẽ dễ dẫn đến khó khăn về tiền bạc. Theo quan niệm của phong thủy, bếp ăn nên đặt ở vị trí “tọa